Omikron Consult

IT KONSULENTER OG FREELANCERE

Kontakt Omikron Consult


Firmaoplysninger:

Omikron Consult
Bymuren 35, 4 tv.
2650 Hvidovre
Telefon: +45 50 19 57 85
Email: info@omikronconsult.dk
Hjemmeside: www.omikronconsult.dk

CVR-nummer: 27065783